Accountantsrapport

Als ondernemer moet u jaarlijks uw crediteuren, vermogensverschaffers, en de belastingdienst inzicht kunnen geven in het financiële plaatje van uw bedrijf.

Een accountantsrapport geeft zoals genoemd meer inzicht over de financiële situatie van uw bedrijf. In dit rapport staat het accountantsverslag, jaarrekening en overige gegevens en bijlagen. Deze zijn van groot belang voor het verbeteren van het inzicht in het financiële reilen en zeilen van uw bedrijf.